Việt Nam - Liên hợp quốc: Một điển hình về hợp tác phát triển
#IG-13046

Chính trị - Ngoại giao

Việt Nam - Liên hợp quốc: Một điển hình về hợp tác phát triển

Hà Nội (TTXVN 25/5) Việt Nam đã có những đóng góp nổi bật vào mọi mặt hoạt động của Liên hợp quốc (LHQ) trong 42 năm qua (1977-2019), trên tất cả các lĩnh vực: Hòa bình - an ninh, phát triển, quyền con người và luật pháp quốc tế. Quan hệ giữa Việt Nam và LHQ ngày càng được mở rộng, phát triển tốt đẹp.
Xuất bản:Thứ bảy, 25/05/2019 07:45 (GMT+7)