Việt Nam ICT Index 2022:  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dẫn đầu
#IG-168822

Giáo dục - Khoa Học

Việt Nam ICT Index 2022: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dẫn đầu

Hà Nội (TTXVN 28/9) Theo báo cáo Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam (Vietnam ICT Index) năm 2022, Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch dẫn đầu xếp hạng chung năm nay với số điểm ICT Index là 0,8838. Sapo ngoài
Xuất bản:Thứ năm, 28/09/2023 18:01 (GMT+7)