Việt Nam hỗ trợ Lào lần đầu tiên thực hiện thành công 2 ca ghép thận từ người hiến sống
#IG-116168

Y tế - Cộng đồng

Việt Nam hỗ trợ Lào lần đầu tiên thực hiện thành công 2 ca ghép thận từ người hiến sống

Hà Nội (TTXVN 9/1) Ngày 31/12/2022 vừa qua đã đánh dấu mốc việc lần đầu tiên thực hiện ghép thận từ người hiến sống tại Lào. Gần 100 cán bộ, nhân viên y tế của Bệnh viện 103 Lào với sự hỗ trợ của 8 chuyên gia của Bệnh viện 103 Việt Nam đã thực hiện thành công ghép thận từ người hiến sống ở 2 trường hợp. Các bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện Trung ương Quân đội 103 Lào đã tham gia vào tất cả các công đoạn, có những kỹ thuật tự chủ thực hiện. Các chuyên gia Việt Nam hướng dẫn và kiểm soát chặt chẽ kỹ thuật bảo đảm đúng quy trình, chất lượng, an toàn và thành công của phẫu thuật.
Xuất bản:Thứ hai, 09/01/2023 18:05 (GMT+7)