Việt Nam đóng góp rất quan trọng cho quá trình đổi mới AIPA
#IG-21275

Chính trị - Ngoại giao

Việt Nam đóng góp rất quan trọng cho quá trình đổi mới AIPA

Hà Nội (TTXVN 23/8) Quốc hội Việt Nam đã đóng vai trò như “người mở đường,” sáng tạo và linh hoạt để thích ứng với hoàn cảnh mới, tạo nên một cách thức tổ chức hội nghị mới lần đầu tiên trong lịch sử Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA).
Xuất bản:Thứ hai, 23/08/2021 06:14 (GMT+7)