Việt Nam đã có 561 ca mắc COVID-19 lây nhiễm trong nước (từ 27/4 đến 6h ngày 12/5/2021)