Việt Nam đã có 352 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 24/6/2020)