Việt Nam đã có 333 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 12/6/2020)