Việt Nam đã có 2.560 ca mắc COVID-19 (từ 23/1/2020 đến 6h ngày 17/3/2021)