Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Việt Nam đã có 255 ca mắc COVID-19 (Từ 23/1 đến 18h ngày 9/4/2020)

Việt Nam đã có 255 ca mắc COVID-19 (Từ 23/1 đến 18h ngày 9/4/2020)

Hà Nội (TTXVN 9/4) Tính đến 18h ngày 9/4/2020, Việt Nam đã ghi nhận 255 ca mắc COVID-19.

  • Ngày:
    09/04/2020
  • Định dạng:
    JPG
  • Sản phẩm:
    Tin đồ họa trong nước
  • Lĩnh vực:
    Y tế - Cộng đồng
  • [Download]
  • Trang chủ