Việt Nam đã có 2.420 ca mắc COVID-19 (từ 23/1/2020 đến 18h ngày 25/2/2021)