Việt Nam đã có 240 ca mắc COVID-19 (Từ 23/1 đến  ngày 18h ngày 4/4/2020)