Việt Nam đã có 2.692 ca mắc COVID-19 (từ 23/1/2020 đến 6h ngày 11/4/2021)