Việt Nam đã có 2.401 ca mắc COVID-19 (từ 23/1/2020 đến 18h ngày 23/2/2021)