Việt Nam đã có 2.070 ca mắc COVID-19 (từ 23/1/2020 đến 6h ngày 10/2/2021)