Việt Nam đã có 2.053 ca mắc COVID-19 (từ 23/1/2020 đến 6h ngày 9/2/2021)