Việt Nam đã có 13.258 ca mắcCOVID-19 (từ 23/1/2020 đến 6h ngày 21/6/2021)