Việt Nam đã có 1.007ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 20/8/2020)