Việt Nam có tốc độ tăng năng suất lao động cao trong ASEAN
#IG-18026

Kinh tế - Hội nhập

Việt Nam có tốc độ tăng năng suất lao động cao trong ASEAN

Hà Nội (TTXVN 18/10) Năng suất lao động (NSLĐ) của Việt Nam giai đoạn 2011-2019 tiếp tục cải thiện đáng kể theo hướng tăng đều qua các năm, là quốc gia có tốc độ tăng NSLĐ cao trong ASEAN.
Xuất bản:Chủ nhật, 18/10/2020 08:46 (GMT+7)