Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Việt Nam có tài nguyên nước mặt, nước ngầm khá phong phú

Việt Nam có tài nguyên nước mặt, nước ngầm khá phong phú

Hà Nội (TTXVN 24/8) Việt Nam được đánh giá là quốc gia có tài nguyên nước mặt, nước ngầm khá phong phú. Tổng lượng nước bình quân trên đầu người của Việt Nam khoảng 9.434 m3/người/năm, cao so với tiêu chuẩn của khu vực và trên toàn cầu.

 • Ngày:
  24/08/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Văn hóa - Xã hội
 • [Download]
 • Trang chủ