Việt Nam có nhiều đóng góp thực chất và hiệu quả cho Liên hợp quốc
#IG-105145

Chính trị - Ngoại giao

Việt Nam có nhiều đóng góp thực chất và hiệu quả cho Liên hợp quốc

Hà Nội (TTXVN 20/9) Cách đây 45 năm, ngày 20/9/1977, Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Liên hợp quốc - tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh. Trong 45 năm qua (20/9/1977-2022), hợp tác giữa Việt Nam và Liên hợp quốc đạt nhiều kết quả tốt đẹp và có tác dụng tích cực. Việt Nam ngày càng khẳng định là đối tác có trách nhiệm, tham gia gánh vác nhiều trọng trách, có nhiều đóng góp thực chất và hiệu quả cho Liên hợp quốc; thực hiện hầu hết các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, đặc biệt là về xóa đói giảm nghèo, bình đẳng giới, y tế và giáo dục.
Xuất bản:Thứ ba, 20/09/2022 05:36 (GMT+7)