Việt Nam cơ bản hoàn thành mục tiêu BHYT toàn dân
#IG-116421

Văn hóa - Xã hội

Việt Nam cơ bản hoàn thành mục tiêu BHYT toàn dân

Hà Nội (TTXVN 21/2) Phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo hướng bao phủ toàn dân là mục tiêu quan trọng, xuyên suốt trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của Đảng và Nhà nước. Tính đến hết năm 2022, cả nước có hơn 91,1 triệu người tham gia bảo hiểm y tế (tăng 12,8 lần so với năm 1995), đạt tỷ lệ bao phủ 92,04% dân số, cơ bản hoàn thành mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân.
Xuất bản:Thứ ba, 21/02/2023 06:04 (GMT+7)