Việt Nam bước sang ngày thứ 13 không có ca lây nhiễm trong cộng đồng (Số liệu tính đến 7h ngày 29/4/2020)