Vị thế phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp phát triển đất nước
#IG-05549

Chính trị - Ngoại giao

Vị thế phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp phát triển đất nước

Hà Nội (TTXVN 8/3) Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, phụ nữ Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trên nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế chính trị.
Xuất bản:Thứ tư, 08/03/2017 09:51 (GMT+7)