Vệ tinh Sentinel của châu Âu
#IG-01101

Giáo dục - Khoa Học

Vệ tinh Sentinel của châu Âu

Hà Nội (TTXVN 25/6) Vệ tinh Sentinel đầu tiên trong cặp đôi vệ tinh được thiết kế bay lên quỹ đạo trái đất ở khoảng cách 180o sẽ được sử dụng để theo dõi sự tăng trưởng năng suất của các loại cây trồng thực phẩm quan trọng trên thế giới theo chương trình quan sát Trái đất của châu Âu.
Xuất bản:Thứ năm, 25/06/2015 09:32 (GMT+7)