Vệ tinh Micro Dragon sẽ được phóng lên vũ trụ vào cuối năm 2018