Vai trò, ý nghĩa của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
#IG-19054

Chính trị - Ngoại giao

Vai trò, ý nghĩa của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Hà Nội (TTXVN 25/1) Từ ngày 25/1 - 2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong toàn xã hội, định hướng tương lai của cả dân tộc.
Xuất bản:Thứ hai, 25/01/2021 06:31 (GMT+7)