Vai trò và những đóng góp tích cực của Việt Nam tại Liên hợp quốc
#IG-14854

Chính trị - Ngoại giao

Vai trò và những đóng góp tích cực của Việt Nam tại Liên hợp quốc

Hà Nội (TTXVN 30/12) Sự hợp tác giữa Việt Nam và Liên hợp quốc (LHQ) là ví dụ điển hình về hợp tác phát triển giữa các nước thành viên LHQ và vai trò của LHQ trong việc thúc đẩy hợp tác quốc tế nhằm giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội, văn hóa và nhân đạo.
Xuất bản:Thứ hai, 30/12/2019 16:21 (GMT+7)