Vai trò của các nền kinh tế APEC đối với Việt Nam
#IG-11369

Chính trị - Ngoại giao

Vai trò của các nền kinh tế APEC đối với Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 14/11) Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) bao gồm 21 nền kinh tế thành viên. Đây là diễn đàn quy tụ hầu hết các đối tác hàng đầu của Việt Nam, trong đó có 9 đối tác chiến lược và 5 đối tác toàn diện.
Xuất bản:Thứ tư, 14/11/2018 06:27 (GMT+7)