Vắc xin COVID-19 Hayat-Vax
#IG-41878

Y tế - Cộng đồng

Vắc xin COVID-19 Hayat-Vax

Hà Nội (TTXVN 22/10) Vắc xin COVID-19 Hayat-Vax là vắc xin phòng bệnh COVID-19 do vi rút SARS-CoV-2 gây ra; là vắc xin bất hoạt từ chủng SARS-CoV-2, được nuôi cấy trên tế bào Vero, kích thích cơ thể sinh ra kháng thể chống lại SARS-CoV-2 để ngăn ngừa bệnh COVID-19.
Xuất bản:Thứ sáu, 22/10/2021 09:31 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19