Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải
#IG-19642

Chính trị - Ngoại giao

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải

Hà Nội (TTXVN 30/3) Sáng 30/3/2021, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về việc bổ nhiệm đồng chí Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm giữ chức vụ Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.