Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc
#IG-211425

Chính trị - Ngoại giao

Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc

Hà Nội (TTXVN 3/6) Ngày 3/6/2024, Bộ Chính trị công bố Quyết định điều động, phân công đồng chí Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.
Xuất bản:Thứ hai, 03/06/2024 11:45 (GMT+7)
Chuyên đề: NHÂN SỰ