Ứng phó với dịch COVID-19: Tổ chức dạy học, đánh giá học sinh tiểu học như thế nào?
#IG-42594

Giáo dục - Khoa Học

Ứng phó với dịch COVID-19: Tổ chức dạy học, đánh giá học sinh tiểu học như thế nào?

Hà Nội (TTXVN 29/12) Theo hướng dẫn tổ chức dạy học, đánh giá học sinh tiểu học thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ứng phó dịch COVID-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục đánh giá đúng chất lượng học tập của người học phù hợp với hình thức tổ chức dạy học ứng phó với dịch COVID-19 và linh hoạt trong tổ chức thực hiện.
Xuất bản:Thứ tư, 29/12/2021 06:08 (GMT+7)