Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Ứng phó với biến đổi khí hậu cần kế hoạch tham vọng hơn

Ứng phó với biến đổi khí hậu cần kế hoạch tham vọng hơn

Hà Nội (TTXVN 25/7) Biến đổi khí hậu là vấn đề của thời đại và là thách thức lớn đối với phát triển bền vững. Để ứng phó với biến đổi khí hậu, các quốc gia trên thế giới đã có những hành động tích cực, tuy nhiên vẫn cần những kế hoạch tham vọng hơn.

 • Ngày:
  25/07/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Văn hóa - Xã hội
 • [Download]
 • Trang chủ