Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Ứng dụng của trí tuệ nhân tạo

Ứng dụng của trí tuệ nhân tạo

Hà Nội (TTXVN 6/9) Trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như y tế, giao thông, thương mại điện tử…

 • Ngày:
  06/09/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Giáo dục - Khoa Học
 • [Download]
 • Trang chủ