Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

UKVFTA mở ra chương mới trong hợp tác kinh tế, thương mại Việt-Anh

UKVFTA mở ra chương mới trong hợp tác kinh tế, thương mại Việt-Anh

Hà Nội (TTXVN 31/12) 23 giờ ngày 31/12/2020, Hiệp định Thương mại Tự do Việt-Anh (UKVFTA) chính thức có hiệu lực. Đây là sự kiện lịch sử, có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ giữa hai nước.

 • Ngày:
  31/12/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ