Tỷ lệ giữa chi tiêu và kiến tạo việc làm ở các nước trên thế giới
#IG-02552

Kinh tế - Hội nhập

Tỷ lệ giữa chi tiêu và kiến tạo việc làm ở các nước trên thế giới

Hà Nội (TTXVN 30/3) Chi tiêu Chính phủ của Phần Lan đang dẫn đầu các nước phát triển thuộc Tổ chức hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD). Trong khi đó tỷ lệ tạo việc làm lại đứng thấp nhất.
Xuất bản:Thứ tư, 30/03/2016 15:28 (GMT+7)