Tuyển sinh Đại học năm 2020: Những mốc thời gian thí sinh cần lưu ý
#IG-16489

Giáo dục - Khoa Học

Tuyển sinh Đại học năm 2020: Những mốc thời gian thí sinh cần lưu ý

Hà Nội (TTXVN 3/6) Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có hướng dẫn tuyển sinh đại học, cao đẳng. Dưới đây là các mốc thời gian tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2020 mà thí sinh cần lưu ý.
Xuất bản:Thứ tư, 03/06/2020 18:55 (GMT+7)