Tuyển sinh 2020: Quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào  nhóm ngành đào tạo giáo viên, sức khỏe
#IG-16265

Giáo dục - Khoa Học

Tuyển sinh 2020: Quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào nhóm ngành đào tạo giáo viên, sức khỏe

Hà Nội (TTXVN 13/5) Năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào để xét tuyển các ngành đào tạo giáo viên, sức khoẻ, áp dụng cho tất cả các loại hình tuyển sinh.
Xuất bản:Thứ tư, 13/05/2020 14:53 (GMT+7)