Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Tuyên ngôn độc lập - Văn kiện lịch sử vô giá

Tuyên ngôn độc lập - Văn kiện lịch sử vô giá

Hà Nội (TTXVN 2/9) Cách đây 75 năm, ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc.

 • Ngày:
  02/09/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ