Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Tuồng - Loại hình nghệ thuật sân khấu cổ truyền đặc sắc

Tuồng - Loại hình nghệ thuật sân khấu cổ truyền đặc sắc

Hà Nội (TTXVN 9/9) Nhà hát Tuồng Việt Nam thành lập cách đây tròn 60 năm (1959-2019). Đây là nơi kế thừa, bảo tồn, gìn giữ và phát huy nghệ thuật Tuồng truyền thống của dân tộc, một loại hình nghệ thuật sân khấu cổ truyền đặc sắc của Việt Nam

 • Ngày:
  09/09/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Văn hóa - Xã hội
 • [Download]
 • Trang chủ