Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Tư tưởng chủ yếu và nội dung của tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”

Tư tưởng chủ yếu và nội dung của tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”

Hà Nội (TTXVN 21/2) Cách đây 170 năm, ngày 24-2- 1848, được sự ủy nhiệm của những người Cộng sản, “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” do Karl Marx và Friedrich Engels soạn thảo lần đầu tiên được công bố trước toàn thế giới. Sự ra đời của tác phẩm vĩ đại này đánh dấu sự hình thành về cơ bản lý luận của chủ nghĩa Mác bao gồm ba bộ phận hợp thành: triết học, kinh tế chính trị học và chủ nghĩa cộng sản khoa học.

 • Ngày:
  21/02/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ