Từ ngày 6-21/9/2021: Hà Nội áp dụng biện pháp mạnh hơn tại vùng nội đô để phòng chống dịch COVID-19
#IG-21416

Y tế - Cộng đồng

Từ ngày 6-21/9/2021: Hà Nội áp dụng biện pháp mạnh hơn tại vùng nội đô để phòng chống dịch COVID-19

Hà Nội (TTXVN 3/9) Tối 3/9/2021, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Chỉ thị số 20/CT-UBND yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã, đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ chức, người dân trên địa bàn thành phố tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
Xuất bản:Thứ sáu, 03/09/2021 23:06 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19