Từ ngày 13/9/2022, Việt Nam sẽ đảm nhận vị trí Phó Chủ tịch Đại hội đồng LHQ khóa 77
#IG-84180

Chính trị - Ngoại giao

Từ ngày 13/9/2022, Việt Nam sẽ đảm nhận vị trí Phó Chủ tịch Đại hội đồng LHQ khóa 77

Hà Nội (TTXVN 8/6) Ngày 7/6/2022, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã họp bầu các chức danh Chủ tịch và các Phó Chủ tịch ĐHĐ LHQ khoá 77, nhiệm kỳ 2022-2023. Việt Nam đã được bầu là một trong những Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 77 đại diện cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương và sẽ đảm nhiệm vị trí này trong 1 năm kể từ ngày 13/9/2022.
Xuất bản:Thứ tư, 08/06/2022 19:18 (GMT+7)