Từ 21/7/2021, người dân có thể đăng ký, khai báo phương tiện trực tuyến
#IG-20869

Văn hóa - Xã hội

Từ 21/7/2021, người dân có thể đăng ký, khai báo phương tiện trực tuyến

Hà Nội (TTXVN 21/7) Từ 21/7/2021, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã mở chuyên mục “Đăng ký, khai báo phương tiện” trên Cổng thông tin điện tử Cục Cảnh sát giao thông (http://www.csgt.vn) với mục đích thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký xe, đặc biệt trong thời gian diễn ra dịch bệnh COVID-19.
Xuất bản:Thứ tư, 21/07/2021 14:21 (GMT+7)