Từ 21/5/2022: Người dân được đăng ký xe mô tô, xe gắn máy tại công an xã