Từ 19/5/2022: Tăng mức cho vay với học sinh, sinh viên lên 4 triệu đồng/tháng
#IG-74008

Văn hóa - Xã hội

Từ 19/5/2022: Tăng mức cho vay với học sinh, sinh viên lên 4 triệu đồng/tháng

Hà Nội (TTXVN 19/5) Từ ngày 19/5/2022, mức cho vay tối đa đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn sẽ tăng từ 2.500.000 triệu đồng/tháng/người lên 4.000.000 đồng/tháng/người theo Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 về tín dụng cho vay đối với học sinh, sinh viên.
Xuất bản:Thứ năm, 19/05/2022 14:13 (GMT+7)