Từ 17/11/2021: Hà Nội tăng cường kiểm soát người từ các tỉnh, thành phố khác đến/về Hà Nội
#IG-42205

Y tế - Cộng đồng

Từ 17/11/2021: Hà Nội tăng cường kiểm soát người từ các tỉnh, thành phố khác đến/về Hà Nội

Hà Nội (TTXVN 17/11) Từ ngày 17/11/2021, TP Hà Nội tiếp tục tăng cường kiểm soát người từ các tỉnh, thành phố khác đến/về Hà Nội theo Công điện số 23/CĐ-UBND ngày 16/11/2021 của UBND TP Hà Nội về tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP trong tình hình mới.
Xuất bản:Thứ tư, 17/11/2021 17:52 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19