Từ 17/11/2021: Hà Nội điều chỉnh phương án cách ly các đối tượng tiếp xúc gần (F1)
#IG-42202

Y tế - Cộng đồng

Từ 17/11/2021: Hà Nội điều chỉnh phương án cách ly các đối tượng tiếp xúc gần (F1)

Hà Nội (TTXVN 17/11) Từ ngày 17/11/2021, TP Hà Nội điều chỉnh công tác cách ly các trường hợp tiếp xúc gần (Fl) theo Công điện số 23/CĐ-UBND ngày 16/11/2021 của UBND TP Hà Nội.
Xuất bản:Thứ tư, 17/11/2021 06:06 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19