Từ 1/6/2024: Thi bằng B2, C, D, E, F được học lý thuyết online một số môn
#IG-211403

Chính trị - Ngoại giao

Từ 1/6/2024: Thi bằng B2, C, D, E, F được học lý thuyết online một số môn

Hà Nội (TTXVN 1/6) Theo khoản 4 Điều 4 Thông tư 05/2024/TT-BGTVT ngày 31/3/2024 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái, từ 1/6/2024, người có nhu cầu cấp giấy phép lái xe các hạng B2, C, D, E và các hạng F được lựa chọn một trong các hình thức sau đối với nội dung học lý thuyết: tập trung tại cơ sở đào tạo; tập trung tại cơ sở đào tạo kết hợp với đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn; đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn.
Xuất bản:Thứ bảy, 01/06/2024 09:02 (GMT+7)
Chuyên đề: CHÍNH SÁCH CÓ HIỆU LỰC