Từ 1/6/2024: Giấy phép lái xe trên VNeID là giấy phép hợp lệ
#IG-211401

Chính trị - Ngoại giao

Từ 1/6/2024: Giấy phép lái xe trên VNeID là giấy phép hợp lệ

Hà Nội (TTXVN 1/6) Theo khoản 24 Điều 4 Thông tư 05/2024/TT-BGTVT ngày 31/3/2024 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái, từ 1/6/2024, ngoài GPLX bằng vật liệu PET. do cơ quan có thẩm quyền cấp, có số phôi, ngày cấp, ngày hết hạn in trên giấy phép lái xe trùng với số phôi, ngày cấp, ngày hết hạn trong hệ thống thông tin quản lý GPLX thì thông tin giấy phép lái xe đã được xác thực trên VneID cũng được coi là giấy phép lái xe hợp lệ.
Xuất bản:Thứ bảy, 01/06/2024 09:01 (GMT+7)
Chuyên đề: CHÍNH SÁCH CÓ HIỆU LỰC